szkola jezykowa izitalking tychy 7

Być może zastanawiacie się po co poddawać się testowi sprawdzającemu poziom znajomości języka angielskiego. Odpowiedź jest niezwykle prosta – test jest bardzo pomocnym narzędziem do oceny ucznia na każdym etapie jego nauki.

W momencie kiedy decydujemy się na  rozpoczęcie przygody z językiem angielskim, test pozwala na ocenę naszego poziomu wiedzy. Na podstawie wyników zostaniemy przypisani do odpowiedniej grupy zaawansowania.

Test w trakcie już prowadzonej nauki, pozwoli na sprawdzenie naszych postępów i określenie czy możemy przejść na wyższy poziom, czy jednak powinniśmy poświęcić więcej czasu i zaangażowania w naukę języka.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) wyróżnia sześć poziomów zaawansowania:

  • początkujący A1–A2
  • średniozaawansowany B1–B2
  • zaawansowany C1-C2

Poziom A prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Potrafią one komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem.

Poziom B prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średniozaawansowanym. Potrafią one z łatwością komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.

Poziom C prezentują osoby posługujące się biegle językiem obcym. Są w stanie wykonywać złożone zadania związane z pracą i studiami.